صفحات

۱۴۰۱ فروردین ۲۷, شنبه

اختلاص میلیارد دلاری شد، گفتند که بزرگترین اختلاص تاریخ است مختلص در کانادا مشغول عیش و نوش است اما ریش بابا فرمود کشش ندهید. و این نشان میدهد که عظما اعتقادی به عقبی ندارد.
هر لیس بستنی نوه این پلشتان بمانند مکیدن خون نو باوگان ایران است  

هیچ نظری موجود نیست: