صفحات

۱۳۹۳ شهریور ۲۳, یکشنبه

پول آفتابه را خرج بواسیرش کرد

فی الواقع!نه خیر!!! به ضرص قاطع عرض می کنم که پروستات نبوده است!. به هزاران دلیل متقن عمل عظما بواسیر بوده است. می فرمايید به چه دلیل!؟. به دلیل این مثل معروف است که می فرماید: پول آفتابه خرج بواسیر کردن است٬ نه ببخشید اشتباه عرض کردم٬ می فرماید که٬ پول نرمش قهرمانانه!خرج لحیم کردن آفتابه می شود! نخیر٬ به گمانم این هم درست نبود. آهان حالا یادمان آمد!!! پول نرمش قهرمانانه را خرج بواسیر کردن است.