صفحات

۱۳۸۹ آذر ۲۵, پنجشنبه

محمود جان, "نژاد"جان, احمدی جان, الهی عمه های اوباما و سارکوزی! هردوتایشان به قربان اندام رشیدت بروند, ما را در ساختن دسته بیل خودکفا بفرما ! فرستادن کرم تریشین با سفینه به فضا و ساخت بمب افکن بدون سرنشین و کشف سلول بنیادی و اختراع نیروی اتم در زیر زمین خانه و ... همه , پیش کش وجود مبارکتان۲ نظر:

نق نقو گفت...

کلموگ جان توهم چه توقعات بیجایی داری ها یعنی میگی دولت فخیمه بار طاقت فرسای مدیریت جهان راو هزار و هفت جور کار واجب دیگر را بگذارد زمین بیاید دسته بیل تولید کند؟

ناشناس گفت...

جلسه پرسش و پاسخ پيرامون مسايل فرهنگي , سياسي ايران در مسنجر پالتاك _ سخنران : مهندس بهرام مشيري
http://iranasreroshangari.blogspot.com/2010/12/blog-post.html

تالار : ايران عصر روشنگري
سخنران : مهندس بهرام مشيري
به همراه جلسه پرسش و پاسخ پيرامون مسايل فرهنگي سياسي ايران
شنبه 4 دي 1389_
25 December 2010_
ده شب به وقت ايران