صفحات

۱۳۹۱ فروردین ۱, سه‌شنبه

از طرف خودم , کل جعفر, و تمام ابواب جمعی کلموکستان, سال پر برکتی برای شما عزیزانم آرزومندم. سعی بر آن دارم که در سال جدید, فعالیتم را زیاد کرده تا خاری بیشتر بر خارهای  شما عزیزانم بر چشمان ولایت فرو کنم.

۱۳۹۰ اسفند ۱۷, چهارشنبه

رستم صولت و...

کل جعفر درحالیکه با عصبانیت دستهایش را در هوا نکان میداد,با استیصال گفت
دیدی چه خاکی به سرمان شد کلموک اقا!؟ آقای هاشمی و آقای خاتمی هر دوتاشون رفتند رای دادند. حالا با این مصیبت عظمی چیکار کنیم!؟
میگویم:البته رای دادن آقای هاشمی دور از انتظار نبود, ولی رای دادن خاتمی جای چون و چرا دارد.
میگوید: بله قربانت گردم, بنده را یاد ضرب المثل معروف چوپان دروغگو می اندازد.
میگویم: خیر این ضرب المثل مناسب نیست.
میگوید: یک بام و دو هوا!
میگویم : خیر.
میگوید: یکی به میخ و یکی به نعل!؟
میگویم:خیر.
میگوید: پس شما یکی بفرمائید!
میگویم: رستم صولت و پیزی افندی.