صفحات

۱۳۹۳ آبان ۲۸, چهارشنبه

تکرار تاریخ

بنده البته از آن تیپ آدمهای  بل فعل معقولی هستم که پشم لای درز منطق شان نمی رود.
و دقیقا نه تنها مو را از ماست! که در بسیاری از موارد؟ ماست را از مو بیرون  می کشم.
...
آن بانوی دربار تزار نامشان چه بود!؟.
همانی که در قیام مردم گرسنهَ  روس بر علیه مقام  عظمای تزاری ، پرسیده بود ند که این مردم چرا اینجوری می کنند!؟.
...
و هنگامی که شنیدند مردم گرسنه اند ونان برای خوردن ندارند!
فتوا صادر کردند که: خوب نان اگه ندارند نان خامه ای و باقلوا و|راحت الحقوم میل بفرمایند.
...
تاریخ تکرار میشودٍ،!
باور نمی فرمایید!.
...
این را بخوانید
...
به گزارش خبرنگار«شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، روزگذشته (سه شنبه)  رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای چهارم شهرتهران گفت که مردم آب معدنی بخورند!