صفحات

۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۷, شنبه

لقت نامه

جاگوزی
...
اجماع علمای علم الغه بر این است که جالینوس اول کسی بود که به جهت حرمت و عفت کلام ماتحت را جاگوزی نامیده است.
و جمله بر این باورند که ایشان به جهت طبابت آواهای سنگین و رنگینی از جانب آن بزرگوار می شنیدند و بدین جهت ایشان را بدین نام مستطاب ملقب فرمودند.
آن جناب مستطاب آنچنان مایهء انبساط خاطر خاص و عام شد که زان پس حتی در معرکه ها لوطی ها بوزینگان شان را یاد می دادند که جای دشمن را با گذاشتن دست به جا گوزی شان نشان دهند.
اما خودمونیم ها!
این جالینوس عجب جلبی بوده است برای خودش؟
امروزه به عینه می بینیم که هر روز که میگذرد این ولایت بوزینه گی  جای دوست و دشمن را به ملت  نشان میدهد.
بله!کجا بودیم!؟
ها!؟
میخواستم یه مطلبی در مورد پرستویی و خیر اندیش و کیانیان و منفرد زاده بنویسم که یادم رفت.
آی بر پدر آلزایمر...


۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۲, دوشنبه

بنده البته در مورد آقای ابی و تر انه خلیج فارس ایشان عرض فرمودم که فی النفسه خواندان اش برای قد و قواره ایشان زیاد بوده است و ایشان بسیار اشتباها آن را خوانده اند و به قول معروف گاو نر میخواهد و مرد کهن. فلذا امروز با پدیدهً جدیدی مواجه شدیم به نام جناب پرستویی!فلذا گفتیم عرضی به ایشان بفرماییم . پرستویی جان! پرستو بازی در نیارید لطفا؛ یه ذره از زنده یاد شجریان یاد بگیرید.و یا زنده یاد حجازی . و یا اینکه بگید مرگ بر ضد ولایت فقیه و خودتون رو خلاص کنید! 

۱۴۰۱ اردیبهشت ۳, شنبه

 چهار تن باعث علاقه مندی من  به کتاب خوانی شدند. پرویز قاضی سعید ، ر اعتمادی ، امیر عشیری و ذبیح الله منصوری . از درگذشت زنده یاد قاضی سعید بسیار اندوهگین شدم. روان اش شاد و یادش گرامی

پ ن 
اباذری ها هرچه میخواهند بگویند 

۱۴۰۱ فروردین ۲۷, شنبه

اختلاص میلیارد دلاری شد، گفتند که بزرگترین اختلاص تاریخ است مختلص در کانادا مشغول عیش و نوش است اما ریش بابا فرمود کشش ندهید. و این نشان میدهد که عظما اعتقادی به عقبی ندارد.
هر لیس بستنی نوه این پلشتان بمانند مکیدن خون نو باوگان ایران است  

  •  کل بانو یمان به کرات و مرات به بنده فرموده اند که بسیار گوشت تلخ تشریف دارم.

خودم هم فکر می کنم که تشریف دارم.اما اگر وضعیت امروز ایران مان را در نظر بگیریم بدون رو در بایستی و تعارف باید هر تساهل و تسامحی که از فرهیخته گانمان رخ دهد را نقد کنیم.ایران مان نا ویران.

۱۴۰۱ فروردین ۳, چهارشنبه

فلذا

 فلذا دلمان به حال آابرام سوخت.
نه آابرام رییسی بلکه آابرام حامدی و یا همان ابی خودمان.
ایشان اینروزها هم از جانب دوست سُک میخورند و هم از جانب دشمن آن هم به خاطر نخواندن ترانه خلیج فارس در کنسرتهای خلیجی اش.
تا جایی که رایفی پور جان گل و بلبل که میخواست خلیج فارس را خلیج اسلامی بنامد!هم آخر، خِر آابی را خفتکی چسبید و به ایشان لیچار پراند.
آابی هم در فرازی فرمودند که نام خلیج فارس سیاسی است و ایشان فقط هنرمند اند و نمیخواهند که هم میهنان شان ازشنیدن  صدایشان محروم شوند فلذا ترانه خلیج فارس را در کنسرتهای خلیجی اش نمیخواند تا بایکوت کنسرتی نشود.
تا اینجا همه راست میگویند.
اما یک نکته باریک تر زمو اینجاست که بنده میخواهم همه عزیزان آن را آویزه گوش کنند.
(گر مرد رهی میان خون باید رفت
از پای فتاده سرنگون باید رفت)
فلذا بایستی عرض کنم که ترانه خلیج فارس بسیار بسیار از سر آابی زیاد بوده است و ایشان باید از خواندن آن از ایران و ایرانی عذرخواهی کند.
و بچسبند به نازی ناز کن که نازت....؟

۱۴۰۱ فروردین ۱, دوشنبه

فلذا باز هم می نویسم

 

از برکات ولایت جهل و جورو نکبت و جنایت اصطلاح بازجو خبرنگار وارد ادبیات کشور گل و بلبل مان شده بود اما اینک چشم و دلمان به واژه بازجو هنرپیشه هم روشن شد شریفی نیا را میدانستم که نوچه ولایت است اما نمیدانستم که بازجوهنربند  هم هست

فلذا باز هم می نویسم

 اخوان عزیز اتحادیه اروپا اخوان عزیز طالب را به رسمیت شناخته و آنها را به مذاکره دعوت فرموده اند
غافل از اینکه همین برادران مهربان فرتور بودا را منفجر نموده و اگر به قدرت برسند سر همین اخوان عزیز اتحادیه اروپا را بعنوان کافر بیخ تا بیخ خواهند برید