صفحات

۱۳۸۹ تیر ۲۴, پنجشنبه

کلموک آقا شهید شد

کلموک آقا را در کربلای بلاگفا شهید کردند.
هر چند که کار علیرضا شیرازی٬ به جهت ایجاد بلاگفا از نظر بنده بسیار قابل تقدیرو ستایش است و به هیچوجه قصد ندارم که از ارزش خدمات ایشان بکاهم ولی میدانستم که نباید از امامزاده ای که خود و خانواده اش در تیررس تیربار کهریزک و اوین مقام عظما و عمله اکره ا ش هستند توقع کرامات داشت. به هر حال کلموک را از بین بردند و این تنها میتواند نشانگر ضعف و زبونی عظما باشد و لاغیر. هرچند که اصلا اتفاق مهمی نیفتاده است و بود و نبود چنین وبلاگی با این کیفیت علی السویه است٬ ولی تنها یک چیز دلم را بدرد می آورد. و آنهم از بین رفتن کامنتهای محبت آمیز دوستان است که در دلتنگیهای هماره ام مونسم بودند. از این میسوزم که کامنتهای خالو حمیدم را شهید کردند.

۱۳۸۹ تیر ۲۳, چهارشنبه

تفکرات پنهانی

*یکی را طنز مینویسد و دیگری٬ طنز را . قبیله ام را گم کرده ام.
* مرا به خاک مسپار٬ خاک را به من بسپار!
*مرا به عشق بسپار . مبادا که عشق را بسپاری به من!

اندر احوالات شیخ کلموک

شیخ کلموک را گویند که سیر آفاق انفس بسیار همی فرمود و در این باب جهد بلیغ همی نمود. پس روزی به معموره ای فرود آمدی و به زیارت اهل قبورش بشتافتی. چون نیک نظر بفرمود٬ سن مردگان از هفت روز تا هفت سال بدید٬ پس حیران بگردید که چگونه است که در این دیار همگی در خردسالی بمیرند؟ یاران چون حیرت شیخ را بدیدندی گفتند که: یا شیخ مردمان این شهر را پندار بر این است که لحظات خوش را عمر محسوب دارند و اوقات غم و اندوه و ناخوشی و فلاکت را عمر ندانستندی. پس لحظات خوش زندگانی هر کس را حساب نموده و پس از مرگ بر سنگ گورش نویسند. چون شیخ این بشنید فریادی برآورد که: یاران ٬ بدانید که من از دیار پارسم. دیاری که شادی در آن حرام باشد و اندوه و گریه و زاری به کام. چون در عمر خویش هیچ شادمانی ندیدمی! زین رو٬ پس از مرگم این بیت بر سنگ مزارم نویسید .
بیت
دراینجا شیخ کلموک است مقبور          زبـطن مـادر او افتـاده در گـور
ظریفی (به گمانم کل جعفر) ٬ چون این بشنید گفت: چون این صفت مشترک جمله مردمان دیار پارس است٬ پس باید این شعر بر در گورستانها نویسند و بر جملهء قبور علامت (ایضا) زنند! تمت .

احمدی نژاد در مالی

هرچند که در ایرانی بودن این بابا جای حرف و حدیث بسیار است٬ اما درهرجائی بودنشان جای هیچ شک و تردیدی نیست

۱۳۸۹ تیر ۱۸, جمعه

اوا خدا مرگم بده

                                                                                                                                                                                                             
    ایسنا : معاون اجتماعي نيروي انتظامي در نشست جمعيت ره پويان انقلاب اسلامي با بيان اينكه از آغاز طرح عفاف و حجاب يك‌هزار و 524 نفر دستگير شدند، گفت: از ابتداي خرداد ماه كه اين طرح اجرا شد، هيچ يك از دستگير شدگان شكايتي از عملكرد و نحوه برخورد پليس نداشتند.
نی نی کوچولو ــ خدا مرگتون نده (!) از ترس شماها منٍ شیرخواره هم چارقد و چاقچور کردم. مامانم میگه اینا(یعنی شماها) تواوین و کهریزک نه به کبیر رحم میکنید نه به صغیر
پ ن ــ ببخشید روم نشد که کلمهء ( تفخیذ) را در پستم بگذارم