صفحات

۱۳۹۳ دی ۲۵, پنجشنبه

پاسخ نامهء پادشاه سوید به دکتر زیبا کلام.

پاسخ نامهء پادشاه سوید به دکتر زیبا کلام.
...
جناب آقای دکتر زیبا کلام....
از نامه ء مهر آمیز شما تشکر می کنم.
راستش را بخواهید ترکیب کلامی پادشاه جم جاه برایم نا آشنا بود و به همین سبب برای درک بیشتر فرهنگ شما و آشنایی بهتر با مرام و شیوه هایتان,کمی در تاریخ و فرهنگ شما تحقیق کردم.
نتیجهء این تحقیق برایم بسیار جالت بود.
راستش را بخواهید آرزو کردم که ایکاش هم میهن شما میبودم و بر شما پادشاهی می کردم.
القاب بسیاری در این تحقیق مختصر یافتم که بسیار شیرین و وسوسه کننده بودند. القابی همانند خاکپای جواهر آسا را توتیای چشم کردن, قدر قدرت و ابرشوکت,صاحبقران,َشاهنشاه,العیحصرت همایونی و بسیار چیزهای دیگر که ذکرشان در این نامه نمی گنجد.
و البته از آنطرف تواضع و مهربانی مردم را هم دیدم که چه اندازه در برابر سردمداران سیاسی, اجتماعی و مذهبی شان فروتنی می کنند.
...
همانطوری که آن بالا فرمودیم نامهء شما بد جوری وسوسه مان کرد . خاک عالم بر سر ملت نمک نشناس سوید که قدرِ پادشاه قدر قدرتی چون ما را نمی دانند. باور می کنید که تا به حال حتی برای رفع درد قولنج هم که شده باشد,یک دانه از این القاب را به ما داده باشند!.تا پیش از نامهءشما اینگونه الفاب را فراموش کرده بودیم.از شما بسیار تشکر می کنم که این حرفها را به یادمان آوردی.
به همین جهت فرمانی همایونی صادر می فرماییم تا تعدادی رعیت ثنا گو به ایران بفرستیم تا شیوهء برخورد و صحبت کردن با ما را آموخته و به دیگر رعایا و چاکران دربار بیاموزانند.
البته به یقین می دانیم که برای گوشمال دادن به جواسیس, عاملان بیگانه ,فریب خوردگان و خود فروختگان باید سازمان و ارگان های امنیتی هم تاسیس کنیم تا دیگر رعایا گول نخورند , که قطعا بهترین آموزگاران در کشور زیبا و کهنسال شما یافت می شوند.
و اما در مورد درخواست شما!
کمی دیر به عرض مبارک مان رساندید, وگر نه جایزهء صلح نوبل کوچک تر از آن است که روی شما را زمین بیاندازم,وانگهی!چه کسی بهتر و مناسب تر از آقای بهشتی.!؟
اما شهبانوی مان قولش را به کس دیگری داده اند. در انتخابات نوبل بعدی جبران خواهیم فرمود به شرطی که نامهء بعدی را کمی پر ملات تر کنی.
اجرکم عند الله
ای نامه که می روی به سویش از جانب من ببوس رویش.

پادشاه جم جاه عالم پناه کشور محروسهء سوید.
...
متن نامهء دکتر زیبا کلام
جناب آقای پیتر تجلر
سفیر معزز کشور پادشاهی سوئد
با سلام و ابراز دوستی برای مردم سوئد و آرزوی موفقیت برای پادشاه جم‌‌‌جاه مملکت سوئد می‌خواستم تقاضا نمایم تا جناب آقای دکتر علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران در فهرست نامزدهای دریافت جایزه صلح نوبل در سال جاری قرار گیرند. مشارالیه ظرف پنج سال گذشته همواره در جهت دفاع از حقوق مدنی آقایان میرحسین موسوی, حجت‌الاسلام مهدی کروبی و سرکار بانو زهرا رهنورد در تلاش بوده‌اند. این افراد قریب به پنج سال است که بدون محاکمه در حصر بسر می‌برند و آقای مطهری در تلاش بوده‌اند که دست کم وضعیت آنان از نظر قانونی روشن شود. تلاش مستمر در جهت دفاع از حقوق مدنی محصورین به گمان حقیر، آقای علی مطهری را واجد نامزدی دریافت جایزه صلح نوبل می‌نماید.
ایام به کام باد
صادق زیباکلام
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
دوازدهم ژانویه دو هزار و پانزده میلادی مطابق با
بیست و دوم دیماه یکهزار و سیصد و نود و سه

هیچ نظری موجود نیست: