صفحات

۱۴۰۱ اردیبهشت ۳, شنبه

 چهار تن باعث علاقه مندی من  به کتاب خوانی شدند. پرویز قاضی سعید ، ر اعتمادی ، امیر عشیری و ذبیح الله منصوری . از درگذشت زنده یاد قاضی سعید بسیار اندوهگین شدم. روان اش شاد و یادش گرامی

پ ن 
اباذری ها هرچه میخواهند بگویند 

۱۴۰۱ فروردین ۲۷, شنبه

اختلاص میلیارد دلاری شد، گفتند که بزرگترین اختلاص تاریخ است مختلص در کانادا مشغول عیش و نوش است اما ریش بابا فرمود کشش ندهید. و این نشان میدهد که عظما اعتقادی به عقبی ندارد.
هر لیس بستنی نوه این پلشتان بمانند مکیدن خون نو باوگان ایران است  

  •  کل بانو یمان به کرات و مرات به بنده فرموده اند که بسیار گوشت تلخ تشریف دارم.

خودم هم فکر می کنم که تشریف دارم.اما اگر وضعیت امروز ایران مان را در نظر بگیریم بدون رو در بایستی و تعارف باید هر تساهل و تسامحی که از فرهیخته گانمان رخ دهد را نقد کنیم.ایران مان نا ویران.