صفحات

۱۳۹۳ دی ۳۰, سه‌شنبه

یکی بود که یکی نبود

یکی بود یکی نبود
آن یکی هم که بود؛
باور کن!
هیچکی نبود.

۴ نظر:

ناشناس گفت...

درود
لینک زیر را مشاهده کنید یک عکس است:

https://i.ibb.co/6RMFqZV/mojtaba-zebarjadi-shahriar.jpg

عکس متعلق به کسی است که خود را مجتبی زبرجدی شهریار صاحب انتشارات فرهنگ زبرجد معرفی کرده است.
آدرس وی تهران بلوار فردوس خیابان ابراهیمی جنوبی کوچه نوزدهم پلاک هفده واحد ۱۲ طبقه ۴ است از سال1389 ساکن این پلاک شده.
شماره تلفن وی 09125080180 است.
ایشان چند بچه خردسال دارد هر چند سال یک بچه به خانه شان اضافه میشود بی آنکه خانمش شکمش باد کند!
نکته مهم این لست که بچه های خردسال این آقا همیشه در کوچه و خیابان و مجتمع عربده میکشند زشت ترین فحش ها را به نامهایی میدهند تا کنون به ۱۵-۲۰ نفر فحاشی کرده اند کار همیشه آنها است و مدت چند سال تقربا هر روز به همین چند نفر فحش میدهند.
وی به اهالی محله گفته فامیلش پلیس و فامیل دیگرش امنیتی است.
کلا مثل ماجراهای شرلوک هلمز نوع کارش و تربیت بچه هایش و میهمانان الواتش عجیب است لذا به تمام فعالان انتشاراتی و مردم دیگر عکس و مشخصات این آقا را میدهیم تا اطلاع رسانی کرده باشیم. زن جوانی دارد که مثلا مادر این بچه های به فرزندی قبول شده است ولی این پدر و مادر از بچه ها برای فعالیت شرخری استفاده میکنند. بچه به فرزندی قبول کرده اند که مزاحمت برای مردم ایجاد کنند و فحاشی و تهمت زدن یاد این خردسالان میدهند!

ناشناس گفت...


لینک زیر را مشاهده کنید یک عکس است:

https://i.ibb.co/6RMFqZV/mojtaba-zebarjadi-shahriar.jpg

عکس متعلق به کسی است که خود را مجتبی زبرجدی شهریار صاحب انتشارات فرهنگ زبرجد معرفی کرده است.
آدرس وی تهران بلوار فردوس خیابان ابراهیمی جنوبی کوچه نوزدهم پلاک هفده واحد ۱۲ طبقه ۴ است از سال1389 ساکن این پلاک شده.
شماره تلفن وی 09125080180 است.
ایشان چند بچه خردسال دارد هر چند سال یک بچه به خانه شان اضافه میشود بی آنکه خانمش شکمش بزرگ شود!
نکته مهم این لست که بچه های خردسال این آقا همیشه در کوچه و خیابان و مجتمع عربده میکشند زشت ترین فحش ها را به نامهایی میدهند تا کنون به ۱۵-۲۰ نفر فحاشی کرده اند کار همیشه آنها است و مدت چند سال تقربا هر روز به همین چند نفر فحش میدهند.
وی به اهالی محله گفته فامیلش پلیس و فامیل دیگرش امنیتی است.
کلا مثل خلافکاران ماجراهای شرلوک هلمز نوع کارش و تربیت بچه هایش و میهمانان الواتش عجیب است لذا به تمام فعالان انتشاراتی و مردم دیگر عکس و مشخصات این آقا را میدهیم تا اطلاع رسانی کرده باشیم. زن جوانی دارد که مثلا مادر این بچه های به فرزندی قبول شده است ولی این پدر و مادر از بچه ها برای فعالیت شرخری استفاده میکنند. بچه به فرزندی قبول کرده اند که مزاحمت برای مردم ایجاد کنند و فحاشی و تهمت زدن یاد این خردسالان میدهند!

درباره زبرجدی گفت...

لینک زیر را مشاهده کنید یک عکس است:

https://i.ibb.co/6RMFqZV/mojtaba-zebarjadi-shahriar.jpg

عکس متعلق به کسی است که خود را مجتبی زبرجدی شهریار صاحب انتشارات فرهنگ زبرجد معرفی کرده است.
آدرس وی تهران بلوار فردوس خیابان ابراهیمی جنوبی کوچه نوزدهم پلاک هفده واحد ۱۲ طبقه ۴ است از سال1389 ساکن این پلاک شده.
شماره تلفن وی 09125080180 است.
ایشان چند بچه خردسال دارد هر چند سال یک بچه به خانه شان اضافه میشود بی آنکه خانمش شکمش بزرگ شود!
نکته مهم این لست که بچه های خردسال این آقا همیشه در کوچه و خیابان و مجتمع عربده میکشند زشت ترین فحش ها را به نامهایی میدهند تا کنون به ۱۵-۲۰ نفر فحاشی کرده اند کار همیشه آنها است و مدت چند سال تقربا هر روز به همین چند نفر فحش میدهند.
وی به اهالی محله گفته فامیلش پلیس و فامیل دیگرش امنیتی است.
کلا مثل خلافکاران ماجراهای شرلوک هلمز نوع کارش و تربیت بچه هایش و میهمانان الواتش عجیب است لذا به تمام فعالان انتشاراتی و مردم دیگر عکس و مشخصات این آقا را میدهیم تا اطلاع رسانی کرده باشیم. زن جوانی دارد که مثلا مادر این بچه های به فرزندی قبول شده است ولی این پدر و مادر از بچه ها برای فعالیت شرخری استفاده میکنند. بچه به فرزندی قبول کرده اند که مزاحمت برای مردم ایجاد کنند و فحاشی و تهمت زدن یاد این خردسالان میدهند!
در مجموع رفتار آقای زبرجدی و همسرشان در شان و موید این نیست که صاحب انتشاراتی باشند شاید از افرادی باشند که با الواتی و شرارت منتصب در این شغل شده باشند!

ناشناس گفت...

https://i.ibb.co/6RMFqZV/mojtaba-zebarjadi-shahriar.jpg