صفحات

۱۴۰۱ فروردین ۱, دوشنبه

فلذا باز هم می نویسم

 اخوان عزیز اتحادیه اروپا اخوان عزیز طالب را به رسمیت شناخته و آنها را به مذاکره دعوت فرموده اند
غافل از اینکه همین برادران مهربان فرتور بودا را منفجر نموده و اگر به قدرت برسند سر همین اخوان عزیز اتحادیه اروپا را بعنوان کافر بیخ تا بیخ خواهند برید

هیچ نظری موجود نیست: